Co znamená tryskání pískování?


Tryskání je technologie, díky které lze dosáhnout velmi vysoké úrovně vyčištění povrchů všech materiálů používaných ve stavebnictví.Každá z technologií má své přednosti. Správná volba technologie tedy vždy závisí na konkrétním požadavku zákazníka.Tryskat je možno jak v exteriéru, tak i v interiéru, naše firmy je vybavena vysokoúčinným odsáváním.

Jsme vám k dispozici

Více informací o tryskání – pískování naleznete na našem mateřském webu.

Služby


Tryskání – pískování

Tryskání (pískování) je technologie opracování různých tvrdých povrchů a materiálů proudem jemných částic. Tryskání se nejčastěji využívá jako předůprava povrchů před aplikací nátěrových hmot nátěrem, nebo nástřikem.Tato technologie dokáže v krátké době účinně působyt na menších součástkách a výrobcích, ale také i na velkých plochách.
Tryskání dokonale zabespečí čištění, odmašťování a odstraňování starých nátěru, rezy a starých nežádoucích povrchů.
Tryskání realizujeme nejmodernější technologií s použitím našich mobilních jednotek. Toto mobilní tryskání můžeme vykonávat kdekoli v terénu, nebo u Vás ve firmě bez připojení elektrické energie.

Mobilní jendnotka

Mobilní tlakovzdušné tryskací jednotky pro suché tryskání se používá k čištění a předúpravě různých kovových i nekovových povrchů. Tato úprava se může prováět v tryskacích komorách se spětnou dopravou abraziva, nebo na volném prostranství při montážních prací.

Mobilní tryskací jednotky uožňují použití většiny běžně nabýzených typů a velikostí abraziv ( kovové, nekovové). Podle materyálu upravovaných dílů volíme typ a velikost abraziva.

Mobilní tryskání

Díky naším mobilním jednotkám jsme schopni tryskat – pískovat kdekoliv v terénu dle požadavků zákazníka, bez připojení elektrické energie.

Tryskání provádíme po celé České a Slovenské republice a Rakousku.

Renovace sklepních prostor

Rekonstrukci sklepních prostor provádíme na klíč, vyklizení prostoru, likvidace odpadu, stavebních prací, zhotovení nové elektroinstalace.

Rozsah využití služeb je na uvážení zákazníka.

Věříme, že jsme všechny naše zákazníky svojí prací plně uspokojili a budeme potěšeni, obrátíte-li se na nás s Vašimi požadavky i Vy. Spokojenost našich zákazníkú je u nás vždy na prvním místě.

Ošetření povrchu

Neošetřené pohledové cihlové zdivo po nějaké době začne mikroskopicky zvětrávat. Do vzniklých mikrotrhlinek se začne dostávat voda, která narušení postupně urychlí. Tomu se dá předejít ošetřením povrchu penetračním nátěrem. Penetrační nátěr je vhodný jak do interiéru, tak i do exteriéru.

Vysoušení vlhkého zdiva

Účinným a dlouhodobým řešením problémů s vlhkostí je sanace vlhkého zdiva. Systém hydroizolačních, vysoušecích a stavebních opatření má za cíl trvalé snížení obsahu vlhkosti ve zdivu. Volbě vhodné sanační metody a realizaci vysoušení by mělo vždy předcházet přesné určení zdroje vlhkosti.

Vysušit vlhké zdivo, nebo se zbavit nežádoucí vlhkosti a případně plísně, pomohou vysoušeče zdiva. Odvlhčovače jsou zařízení, sloužící ke snižování nadměrné vlhkosti vzduchu. Vysoušeče zároveň dokáží udržet určitou hodnotu vlhkosti na předem nastavené hodnotě a zamezují kondenzaci par a následnému vzniku plísní.

Tryskání kamene a kamenných soklů

V rámci mobilního tryskání provádíme renovace kamene, kamenných soklů a ruzných kamenných povrchů.

Tryskání čistění zámkových dlažeb

Provádíme:

 • tryskání čistění zamkových dlažeb
 • tlakové tryskání
 • renovace zámkové dlažby
 • tryskání čistění parkovišť
 • tryskání teras
 • hloubkové čištění zámkové dlažby
 • odstranění mastnot z betonové či kamenné zámkové dlažby
 • odstranění mechů a řas
 • tryskání venkovních plotů a schodů
 • odstranění stavebních nečistot
 • odstranění olejových skvrn a fleků včetně ochranné impregnace podlah a dlažeb

Renovace schodů a schodišť

Potřebujete zajistit kvalitní a odbornou renovaci schodů a schodišť ve vašem domě , vaší domácnosti, kancelářích či obchodních prostorách, průmyslových prostorách, památkovém objektu či budově po celé České Rupublice. Naše firma se zabývá renovacemi schodů a schodišť včetně povrchových úprav zabradlí dle požadavků zákazníka.

Co všechno renovujeme:

 • kamenné schody a zabradlí
 • tryskání hystorických schodů
 • betonových schodů
 • žulových schou a schodišť
 • schodišťe z teraca
 • cihlových a dlažbových schodů
 • mramorové schodiště
 • pískovcové schodiště
 • tryskání schodů a různých podest
 • impregnace kamene

Po tryskání nabízíme v objektech generalní úklid.

Pískování dřeva

Tryskáním- pískováním dokážeme renovovat především dřevěné předměty poškozené klimatickým způsobem nebo zbavením starého nátěru. Tímto můžeme dosáhnout i krásného zviditelnění stáří (let) dřeva.

Naší předností jsou mobilní jednotky s možností využití kdekoli v terénu.

Pískovaní provádíme jak v exteriéru, tak i v interiéru.

Využití:

 • odstranění starých nátěrů z nábytku
 • pískování starých i nových trámů, krovů, desek, hranolů …
 • pískování chat, dřevěných domků, altánků, dřevěnic …
 • pískování stodol, podlah, schodišť, stropů, dřevěných vozů, dřevěných kol
 • odstraňování starých barev z oken, dveří, lodí …

Po pískování doporučujeme dřevo impregnovat vhodným nátěrem pro další dlouhodobou životnost dřeva.

Služby pro vinaře

Provádíme tryskání  čistění vinných tanků a různých nádob ve vinařském průmyslu.

Provádíme tryskání:

 • vinných tanků
 • vinných mlynků
 • různých nádob
 • lisy
 • šneky
 • bečky

Dle přání nabízíme povrchové úpravy.

Tryskání kulturních památek a historických objektů

Tryskáním a pískováním provádíme renovace exteriérů a interiérů různých historických objektů, pro jejich zvelebení a zachování pro budoucnost.

Důležitou činností naší práce je odstranění z povrchu nežádoucí přírodní a civilizační vlivy, chemické, biologické atd. Jedná se především o očištění ploch od nežádoucích povrchu, plísní, chemických zplodin, vandalismu a podobně. Tyto vlivy bývají hlavní příčinou jejich znehodnocení a poškození.

Většinou se jedná o venkovní a vnitřní plochy: Hrady, zámky, kostely, hřbitovy, městské a vesnické objekty, staré zdivo, omítky, terasy, schodiště, různé podlahy, sokly, kovové zábradlí, ploty atd.

Nedílnou součástí těchto objektů jsou i relaxační a ozdobné prvky jako fontány, kašny, sochy, lavičky, kříže, podstavce atd.

Na tuto práci jsem technologicky vybaveni mobilní jednotkou. Tento systém je schválen památkovým úřadem. Díky jemu jsme schopni pracovat prakticky po celé České Republice a jejím blízkém okolí.

Provádíme i finální úpravu jako jsou nátěry, penetrace, zinkování atd.

Tryskání pískování mostů

Provádíme tryskání pískování mostů pomocí vysokého tlaku vzduchu a abrazívního materiálu různých velikostí a tvrdosti dopadajících na povrch, který tak zůstává otryskaný připravený pro následující aplikace.

Co vše tryskáme:

 • betonové, ocelové, pontonové mosty
 • železniční a dálniční mosty podjezdy a nadjezdy
 • betonové tunely
 • čističky odpadových vod
 • vodní hráze, sila, různá potrubí
 • stožáry, sloupy atd.

Na tuto práci jsme technologicky vybaveni našimi mobilními jednotkami. Díky nim jsme schopni pracovat kdekoliv v terénu prakticky po celé Republice a blízkém okolí.

Provádíme finální povrchové úpravy dle požadavků zadavatele.

Tryskání pískování betónu a betonových prvků

Tryskání betonu je metoda čistění betonových prvků a jejich povrchu.

Naše firma zajištuje tryskání všude tam kde je to zapotřebí. Zakázky realizujeme přímo na

místě stavby: tunelů, bazénů, mostů a jiných požadovaných akcích dle přání zákazníka na místě realizace.

Proč zvolit tryskání betonu?

 • odstranění starých barev a nátěrů
 • sjednocení povrchu
 • odstranění plísní a zašlost daného povrchu
 • zdrsnění povrchu
 • zbavení biologického povlaku
 • vyrovnání nerovnosti betonů
 • vytvořeni žádoucí struktury a vzhledu
 • vyhlazení povrchů
 • příprava před sanací
 • příprava pro další povrchové úpravy

Díky naším mobilním jednotkám jsme schopni tryskat-  pískovat kdekoliv v terénu bez připojení elektrické energie.

Renovace veřejných a městských objektů

Provádíme čištění a renovace tryskáním pískováním, různých městských a veřejných objektů v rámci jejich obnovy a zachování.

Jedná se zejména o vnitřní a venkovní prostory obytných domů, zámků, hradů, kostelů, selských stavení, půdy, ale také schodišť, plotů, soch, soklů, starého zdiva, kámen, kříže a další objekty veřejného prostranství, různé dlažby veřejné chodníky, různé dřevěné prvky.

Nedílnou součástí těchto objektů jsou i relaxační a ozdobné prvky jako fontány, kašny, sochy, lavičky, kříže, podstavce atd.

Na tuto práci jsem technologicky vybaveni mobilní jednotkou. Tento systém je schválen památkovým úřadem. Díky jemu jsme schopni pracovat prakticky po celé České Republice a jejím blízkém okolí.

Provádíme finální úpravu jako jsou malby nátěry, penetrace, zinkování atd. 

Tryskání pískovaní roubenek a srubů

Naše firma se také zabývá tryskání pískováním dřevěných roubenek a srubů. Naší technologii tryskáním pískováním renovujeme různé druhy dřeva, touto technologii zbavíme dřevo různých nežádoucích povrchů, jako jsou plísně, staré nátěry, mechy, zašlost povrchu, různé vady atd. Po vytryskání je povrch sjednocený a připravený na další technologické postupy jako jsou například lakování, různé nátěry, moření, penetrace atd.

Co všechno renovujeme naší technologií:

 • roubenky, sruby, různé dřevěné chaty
 • kostely, stodoly, různé dřevěné prvky
 • podlahy, kočáry, vozy, kola, dřevěné lodě
 • tryskání různých dřevěných konstrukcí
 • různé trámy, altány, okenice, schodiště

Po pískování doporučujeme dřevo impregnovat vhodným nátěrem pro jeho další dlouhodobou životnost. Pískování provádíme jak v exteriéru, tak i v interiéru.

Naší předností je rychlost a efektivita našich tryskacích jednotek kdekoli po celé České Republice a jeho okolí.

Renovace církevních objektů

Naše firma se také zabývá renovacím různých církevních objektů.

Jejich zvelebení a jeho okolí, pro příjemnější rozjímání v jejich blízkosti.

Co vše provádíme a renovujeme:

 • cihlové zídky
 • kapličky, různé sochy
 • sklepy a různé sklepní prostory
 • různá schodiště
 • pískování cihlových zdí kostelů
 • kamen, různé dlažby, pískovec, vápenec, kašny
 • altány, lavice, stoly, přístřešky
 • tryskání střech kostelů a jiných památek
 • kovové a dřevěné kříže
 • hřbitovní zdi, branky, vrata

Po renovací objektů provádíme různé povrchové úpravy a impregnace daných objektů.

Předváděcí video