Vysoušení vlhkého zdiva a penetrační nátěr

O službě

Účinným a dlouhodobým řešením problémů s vlhkostí je sanace vlhkého zdiva. Systém hydroizolačních, vysoušecích a stavebních opatření má za cíl trvalé snížení obsahu vlhkosti ve zdivu. Volbě vhodné sanační metody a realizaci vysoušení by mělo vždy předcházet přesné určení zdroje vlhkosti.

Vysušit vlhké zdivo, nebo se zbavit nežádoucí vlhkosti a případně plísně, pomohou vysoušeče zdiva. Odvlhčovače jsou zařízení, sloužící ke snižování nadměrné vlhkosti vzduchu. Vysoušeče zároveň dokáží udržet určitou hodnotu vlhkosti na předem nastavené hodnotě a zamezují kondenzaci par a následnému vzniku plísní.

Kondenzační vysoušeč

Kondenzační vysoušeč slouží k vysoušení vzduchu v uzavřeném prostoru. Vlhký vzduch nasávaný ventilátorem je na výparníku ochlazen pod rosný bod, díky čemuž vodní pára kondenzuje a ve formě kapiček je odváděna do sběrné nádoby a případně do odpadu. Odvlhčený a ochlazený vzduch se na kondenzátoru ohřeje na teplotu o 5°C až 20°C vyšší, než vstupní vzduch a vyfukován zpět do místnosti, čímž se prostor zároveň vytápí.

Další informace

Využití: